תרומות

'יד ריבה' פועלת באמצעות תרומות מהציבור, ומעצימה את פעילותה בהתאם לשיתוף הפעולה הציבורי המעניק לה את היכולת להגן על הקשישים בישראל.