אודות

"יד ריבה" - העמותה הישראלית לייעוץ משפטי לקשיש ולחולה, פועלת מאז שנת תשמ"ד (1984) ומהווה כתובת ראשונה להגנה על הקשיש והמוגבל.

העמותה שהוקמה על ידי אישי חזון ומעש שהכירו מקרוב את המצוקה השוררת בתחום, פועלת בהתנדבות מלאה וללא כוונות רווח באמצעות עשרות עורכי דין מתנדבים – ומתנדבי מינהל ותפעול מסורים – המעניקים לכל פונה את הליווי, העצה וההדרכה הנכונה עבורו מול הבירוקרטיה המשפטית.
 
על פי נתוני העמותה, רבים מבני הגיל השלישי אינם מכירים בזכויות המגיעים להם על פי דין. בנוסף, מלמדות פניות רבות כי פניות בירוקרטיות פשוטות לכאורה מטעם הרשויות מעמידות את הקשיש בעמדת מצוקה והוא נזקק לסיוע וליד מכוונת. לצערנו, ידיהם של עורכי הדין המתנדבים בעמותה מלאים גם בפעילות אינטנסיבית מול ניצול והתעמרות, אשר בלעדי 'יד ריבה' היו נותרים קשישים רבים טרף לביזה רעת-לב. 
כדי לעמוד איתנים בחזית ההגנה למען הקשיש, פועלים עורכי הדין המתנדבים של יד ריבה בשלוחות רבות בכל רחבי המדינה, כאשר הפעילות מתקיימת מתוך סניפי "יד שרה" המעניקה ל'יד ריבה' את היכולת לסייע לכל ישראלי.

'יד ריבה' פועלת באמצעות תרומות מהציבור, ומעצימה את פעילותה בהתאם לשיתוף הפעולה הציבורי המעניק לה את היכולת להגן על הקשישים בישראל.